Czerwony najazd

Czerwony najazd. Prawda o tym, jak Rosjanie wbili nam nóż w plecy we wrześniu 1939 roku” to książka historyczna Dariusza Kalińskiego przeznaczona dla osób, które chcą nabyć lub uzupełnić wiedzę na temat trudnej dla Polski historii II wojny światowej. Traktuje ona o radzieckiej agresji, która rozpoczęła się dokładnie 17 września 1939 roku i była wynikiem współpracy naszych ówczesnych wschodnich sąsiadów z III Rzeszą dowodzoną przez Adolfa Hitlera. Obaj sygnatariusze paktu Ribbentrop-Mołotow podzielili naszą Ojczyznę na dwie części… 

Historia bez owijania w bawełnę

Książka Dariusza Kamińskiego odsłania całkowicie wielkość zbrodni popełnionej przez żołnierzy radzieckich na ludności polskiej. Autor postawił sobie za cel, aby nagłośnić prawdę o komunistycznych ludobójstwach, która przez bardzo wiele lat, w trakcie istnienia Polskiej Republiki Ludowej, była spychana pod dywan. Nie mówiło się głośno o polskich ofiarach Stalina, nie mówiło się także o szczegółach rosyjsko-niemieckiej kolaboracji. Lata piętnowania Hitlera, przy jednoczesnym wątłym informowaniu, chociażby o zbrodni katyńskiej ukształtowało w Polakach zakrzywiony obraz II wojny światowej. Najnowsza książka ma walczyć z wcześniejszymi zaniedbaniami i przekazywać prawdę taką, jak była, bez zbędnego owijania w bawełnę, która zaciemniałoby ogólny obraz. Należy się to wszystkim, którzy przypłacili życiem sowiecką agresję i oddali życie m.in. w katyńskim lesie tylko za to, że byli Polakami. 

Nowe spojrzenie na czasy minione

Autor podejmuje tematy, na które wcześniej rzadko powstawały książki. Patrząc na ogrom publikacji powstałych na temat II wojny światowej można odnieść wrażenie, że napisano już wszystko. Nic bardziej mylnego: w tym konflikcie nadal istnieją sprawy nie do końca wyjaśnione, które wymagają szerszego zbadania i omówienia. Kamiński mierzy się więc z pytaniem, jakie były rzeczywiste zamierzenia Związku Radzieckiego wobec Polski i jej obywateli. Co tak naprawdę chciał zrobić Józef Stalin z krajem nad Wisłą, który jego żołnierze bez skrępowania nazywali „zachodnią Ukrainą” czy też „zachodnią Białorusią”. Wreszcie, pozycja stara się odpowiedzieć, jakie dokładnie były straty narodu polskiego w związku z najazdem radzieckim, ile rzeczywiście ludzi straciło życie, a ilu zmuszonych opuścić domu i udać się na uciążliwą zsyłkę. Ile rodzin zostało rozdzielonych, ile osób straciło majątek życia zrabowany przez żołnierzy Armii Czerwonej. Słowem, jaki jest ostateczny bilans radzieckiej okupacji ziem polskich w latach 1939-1941, czyli do czasu aż samo ZSRR zostało zaatakowane przez III Rzeszę, co obróciło losy II wojny światowej.